Χαρακτηριστικά

Αποστολή SMS σε όλες τις χώρες στις χαμηλότερες τιμές!

Και ακόμη περισσότερα…

  • Υποστήριξη Unicode SMS
  • Έλεγχος διπλο-εγγραφών
  • Εξαγωγή και λήψη αποτελεσμάτων
  • Βιβλίο Επαφών & δημιουργία προσωποποιημένων πεδίων
  • Black List
  • Υποστήριξη Long SMS